Ông Biden sẵn sàng phong tỏa toàn quốc vì virus Vũ Hán