Ông Biden sẽ cân nhắc về thuế quan với Trung Quốc nếu đắc cử