Ông Blinken kêu gọi giải pháp ‘2-nhà nước’ trong bối cảnh gia tăng bạo lực giữa Israel và Palestine