Ông Dershowitz: TT Trump tìm cách phủ nhận 270 phiếu đại cử tri của ông Biden