Ông Devon Archer nói tuyên bố của ông Joe Biden về việc không tham gia vào công việc kinh doanh của con trai là ‘hoàn toàn sai sự thật.’

Ông Devon Archer nói tuyên bố của ông Joe Biden về việc không tham gia vào công việc kinh doanh của con trai là ‘hoàn toàn sai sự thật.’