Ông Elon Musk dự đoán Trung Quốc sẽ sớm đối mặt với ‘sự sụp đổ dân số’