Ông Elon Musk kết thúc chuyến thăm Trung Quốc khi Tesla vượt qua các yêu cầu bảo mật dữ liệu

Tổng giám đốc Tesla cho biết công ty của ông đã “sẵn sàng hợp tác sâu hơn với Trung Quốc để đạt được nhiều kết quả có lợi cho đôi bên.”