Ông Elon Musk tái khẳng định việc chuyển khỏi Đảng Dân Chủ: ‘Tôi dự định bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa vào tháng 11’