Ông George Soros từ bỏ quyền kiểm soát đế chế trị giá 25 tỷ USD