Ông Giuliani: 650.000 phiếu bầu được đếm bất hợp pháp ở Philadelphia và Pittsburgh