Ông Jason Miller: Cựu TT Trump ‘là Đảng Cộng Hòa’ cả ở hiện tại và trong tương lai