Ông Joe Biden đã lợi dụng chính sách và chức vụ để trục lợi cá nhân?

Với những dính líu đã được chứng minh của ông Joe Biden với Ukraine, thì làm thế nào mà ông ấy có thể được giao nhiệm vụ để thực hiện các quyết định trong chính sách đối ngoại liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine với tư cách là một tổng thống Hoa Kỳ? Và tại sao không có hội đồng đặc biệt nào được chỉ định?