Ông Joe Biden đã lợi dụng chính sách và chức vụ để trục lợi cá nhân?

Phân Tích Bình Luận

242 Videos

Với những dính líu đã được chứng minh của ông Joe Biden với Ukraine, thì làm thế nào mà ông ấy có thể được giao nhiệm vụ để thực hiện các quyết định trong chính…