Ông Joe Biden từ chối tranh luận nếu ông Trump vẫn dương tính với COVID-19