Ông John Kirby phủ nhận cáo buộc về việc Tòa Bạch Ốc cho nổ đường ống Nord Stream