Ông Jordan chất vấn Biện lý Đặc biệt về kết luận đối với việc ông Biden quản lý tài liệu mật

Dân biểu Jim Jordan (Cộng Hòa-Ohio) phản bác kết luận trong bản báo cáo của biện lý đặc biệt Robert Hur về việc Tổng thống Biden quản lý sai các tài liệu mật, và tuyên bố rằng Tổng thống Biden đã sử dụng các tài liệu mật để tiết lộ thông tin tuyệt mật cho người chấp bút của ông.

Phân tích của ông Hur cho rằng các vấn đề về trí nhớ và nhận thức của tổng thống đã đủ điều kiện để miễn truy tố Tổng thống Biden về việc chuyển các tập tài liệu ra ngoài Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, ông Jordan cho rằng Tổng thống Biden đã cung cấp thông tin mật cho một nhà văn không có giấy phép an ninh, và tổng thống hiểu rõ luật trong khi làm vậy.