Ông Kudlow kỳ vọng kinh tế Hoa Kỳ sẽ tăng hơn 20% với ‘những con số rất tuyệt vời’