Ông Kudlow phát biểu đầy cảm xúc về việc phục hồi từ chứng nghiện ngập