Chủ tịch Ngân hàng Thế giới: Nợ của các quốc gia nghèo có thể tồi tệ hơn do giá cả hàng hóa, lãi suất