Ông Manchin xác nhận ‘chắc chắn’ đang cân nhắc việc tranh cử tổng thống vào năm 2024

Thượng nghị sĩ đến từ West Virginia này nói rằng ông đang cân nhắc việc tranh cử tổng thống vào năm 2024 và cho biết đất nước hiện đang đi ‘sai hướng.’