Ông Matt Braynard: Các cáo buộc chống lại những người biểu tình bất bạo động tại Điện Capitol nên được bãi bỏ