Ông McCarthy nói về việc thông qua gói cứu trợ 1.9 nghìn tỷ USD: Đầm lầy đã trở lại