Ông Navarro cảnh báo về ‘vực thẳm’ kinh tế trừ khi các nhà lập pháp có biện pháp cứu trợ COVID-19