Ông Netanyahu chỉ trích quyết định của Liên Hiệp Quốc xem quân đội Israel là tổ chức xâm hại quyền trẻ em

Danh sách này nằm trong báo cáo được trình bày tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tuần tới.