Ông Netanyahu đáp trả những lời chỉ trích của ông Schumer

Thủ tướng Israel đáp lại những lời chỉ trích từ vị thành viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ ở Thượng viện và từ chối cam kết tổ chức các cuộc bầu cử mới sau chiến tranh.