Ông Novacovici: ‘Chủ nghĩa cộng sản là một căn bệnh ung thư đối với nhân loại’

Người sống sót từ trại tập trung Gulag chia sẻ rằng căn bệnh đó đang di căn nhanh chóng.