Ông Obama – Biden khích lệ Iran tấn công người Mỹ?

Phân Tích Bình Luận

241 Videos

Gần đây, thế giới đã kinh ngạc với cuộc tấn công vào ông Salman Rushdie khi ông đang diễn thuyết ở New York về cuốn sách của ông, “Những Vần Thơ của Quỷ Satan “…