Ông Patrick Byrne tuyên bố ‘các lá phiếu giả’ được tìm thấy ở Georgia