Ông Perdue: ĐCH kiểm soát Thượng viện là ‘tuyến phòng thủ cuối cùng’ trước cánh tả cấp tiến