Ông Pompeo chỉ trích việc Trung Quốc được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc