Ông Pompeo: Chính phủ Trump sẽ tiếp tục lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc