Ông Pompeo: ‘Hoa Kỳ cần dẫn đầu thế giới’ trong việc chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công