Ông Pompeo nói về tiềm năng tranh cử 2024: ‘Tôi luôn sẵn sàng cho một cuộc chiến xứng đáng’