Ông Powell không thể hứa hẹn về ‘hạ cánh mềm’ và tránh suy thoái khi chống lại lạm phát