Ông Putin giữ lại lời chúc mừng tổng thống cho đến khi mọi thách thức pháp lý được giải quyết