Ông Putin tán dương Sáng kiến Vành đai và Con đường trong chuyến thăm Trung Quốc