Ông Putin tán thành việc ông Biden ‘dễ đoán’ thắng ông Trump trong cuộc đua tổng thống năm 2024

Ông Trump tuyên bố ông Putin muốn ông Biden trở lại chức vụ vì khi đó ‘ông ấy sẽ đạt được ước mơ có được Ukraine.’