Ông Ramaswamy khen ngợi The Epoch Times: ‘Nhất định chúng ta sẽ tiếp cận được thế hệ kế tiếp, một thế hệ lạc lối’

Ngày 27/10/2023, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Vivek Ramaswamy nói với The Epoch Times tại Liên minh Do Thái Đảng Cộng Hòa ở Las Vegas: “Tôi cho rằng quý báo quả thực có một quan điểm độc đáo mà mọi người đều nên biết đến. Tôi cũng nghĩ rằng hiện nay nhiều thanh niên cảm thấy giấc mơ Mỹ không dành cho họ… Và với khoản chi tiêu tùy ý, dẫu đó là chi phí đặt mua một tờ báo hay một dịch vụ nào đó, thì với sự hiện diện của TikTok ngay ở Mỹ này, cũng có thể bị dụ dỗ để chi tiêu cho một dịch vụ khác. Vâng, vậy nên tôi ủng hộ việc quý báo lên tiếng rằng chúng ta không chỉ đưa tín ngưỡng, quan điểm, hay tin tức của mình lên mặt báo, mà nhất định chúng ta sẽ tiếp cận được thế hệ kế tiếp, một thế hệ lạc lối. Cảm ơn về những điều mà quý báo đang làm.”