Ông Ramaswamy kiên quyết bỏ phiếu cho cựu TT Trump nếu ông bị kết án