Ông Ratcliffe ủng hộ việc dừng các cuộc họp giao ban về bầu cử, thông tin bảo mật đang bị rò rỉ