Ông Seamus Bruner: Những thỏa thuận bí mật của giới tỷ phú cùng âm mưu thống trị toàn cầu

Ngay khi quý vị đang xem video này, rất có thể Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu của Liên Hiệp Quốc đang diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Đây là sự kiện thường niên khi mà giới thượng lưu toàn thế giới (ngồi phi cơ riêng) để đến để thảo luận về lượng carbon mà quý vị và tôi sẽ được phép sử dụng trong thập niên tiếp theo.

Thông tin cơ bản là như vậy, và hôm nay sẽ là một cơ hội tuyệt vời để phơi bày những động cơ bí mật trong các âm mưu hướng dẫn những mục tiêu xanh nghe có vẻ thú vị này.

Chúng ta cùng trò chuyện với ông Seamus Bruner, một ký giả điều tra và cũng là tác giả của cuốn sách “Giới Tài Phiệt Chuyên Chế: Vạch Trần Giới Tỷ Phú, những Thương Vụ Bí Mật của họ, cùng Âm Mưu Toàn Cầu nhằm Chi Phối Cuộc Sống của Quý Vị.”

Trong buổi trò chuyện, ông đã giải thích động cơ thật sự đằng sau nghị trình xanh.

🌽No Farmers No Food DVD:

https://www.epochtv.shop/product-page/no-farmers-no-food-documentary-dvd

----

Quan điểm trong video này là của người chủ trì chương trình và khách mời, và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

********************