Ông Sullivan: Hoa Kỳ sẵn sàng đàm phán hạt nhân với Nga, Trung Quốc mà ‘không cần điều kiện tiên quyết’