Chỉ trong vòng một tháng, Tổng bí thư Trung Cộng Tập Cận Bình đã ba lần đề cập đến “năng lực phán đoán chính trị, năng lực lĩnh ngộ chính trị, năng lực chấp hành chính trị”. Một vị trong hãng truyền thông lâu năm chỉ ra rằng, điều này cho thấy giới lãnh đạo của Trung Cộng cũng khó đưa ra những phán đoán chính xác về tình hình trong và ngoài nước hiện tại. Cho nên yêu cầu cán bộ cao cấp của Trung Cộng phải đề cao năng lực phán đoán chính trị, lãnh hội được ý đồ của lãnh đạo Trung Cộng. Các học giả về vấn đề Trung Quốc đáng giá, Tập để cho các quan viên Trung Cộng chạy loạn xung quanh cây gậy chỉ huy của mình.

Tập ba lần đề cập đến “khả năng phán đoán
Tổng Bí thư Trung Cộng Tập Cận Bình (Ảnh: Fred Dufour/AFP/Getty Images)

Tập Cận Bình ba lần đề cập đến năng lực phán đoán chính trị

Hôm 22/01/2021, tại Hội nghị toàn thể Ủy ban Kỷ luật Trung ương Trung Cộng lần thứ 5 khóa 19, Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng, để quản lý đảng một cách chặt chẽ trước hết phải xem xét nó về mặt chính trị, “không ngừng đề cao năng lực phán đoán chính trị, năng lực lĩnh ngộ chính trị, năng lực chấp hành chính trị.”

Ít nhất trong vòng một tháng, đây là lần thứ ba Tập Cận Bình đề cập đến “năng lực phán đoán chính trị, năng lực lĩnh ngộ chính trị, năng lực chấp hành chính trị” tại hội nghị cao cấp của Trung Cộng.

Lần thứ nhất là tại cuộc họp Đời sống Dân chủ của Bộ Chính trị từ 24 – 25/12/2020, Tập Cận Bình đã yêu cầu các Ủy viên Bộ chính trị tham dự “phải giỏi nắm bắt tình hình chính trị tổng thể, không ngừng nâng cao năng lực phán đoán chính trị, năng lực lĩnh ngộ chính trị, năng lực chấp hành chính trị.”

Lần thứ hai là tại hội nghị thảo luận và nghiên cứu chuyên đề cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh và cấp bộ vào ngày 11/01/2021. Tại đây, Tập Cận Bình yêu cầu cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là cán bộ cao cấp “không ngừng nâng cao năng lực phán đoán chính trị, năng lực lĩnh ngộ chính trị, năng lực chấp hành chính trị”, nhằm thực hiện sát sao những quyết sách do lãnh đạo Trung Cộng sắp đặt.

Học giả đánh giá: Tập đã yêu cầu quan chức các cấp chạy theo cây gậy chỉ huy của ông ta

Ông Tiết Trì, một học giả về vấn đề Trung Quốc đã nói với phóng viên của Epoch Times rằng, năm 2021 Trung Cộng gặp cuộc khủng hoảng chưa từng có. Trong vòng một tháng, Tập Cận Bình đã ba lần nhắc đến “năng lực phán đoán chính trị, năng lực lĩnh ngộ chính trị, năng lực chấp hành chính trị”, chính là yêu cầu bên dưới, các quan viên trong thể chế, toàn đảng, phải chạy theo cây gậy chỉ huy của ông ta, phải thông minh, phải lĩnh hội được ý đồ, phải làm tốt việc gánh vác cho cấp trên (gọi là “gánh trách nhiệm”).

Ông Tiết chỉ ra, thể chế Trung Cộng đã hoàn toàn thối nát, Tập Cận Bình cơ bản là không còn cách nào “thay da đổi thịt”, chỉ có thể “tiêm thuốc kích thích tinh thần”, cũng chỉ có thể “giảng chính trị”. Mọi người đều biết, những vụ án như khai thác than trái phép ở khu vực mỏ Mộc Lý của tỉnh Thanh Hải, biệt thự xây dựng trái phép ở chân núi phía bắc Tần Lĩnh, ô nhiễm môi trường ở núi Kỳ Liên v.v…cùng nhiều vụ án khác, cơ bản là điều tra không nổi, cuối cùng đành phải chuyển giao lên cấp cao nhất, do Ủy ban kỷ luật chính trị điều tra.

Ông Tiết còn chỉ ra, tính chất hủ bại trong thể chế Trung Cộng đã làm cho các thế lực chính trị của các phe phái và thế lực kinh tế cấu kết với nhau. Hiện giờ vấn đề bị lộ ra, mặc dù bề ngoài biểu hiện ra đơn thuần chỉ là vấn đề chính trị hay vấn đề kinh tế, nhưng thực tế thì đều có cả tranh đấu chính trị và trục lợi kinh tế, điều này rất khó để giải quyết.

Ông Tiết nói: “Mà biện pháp giải quyết của Tập Cận Bình chính là tạo áp lực chính trị cao độ, điều này lại làm trầm trọng thêm đấu đá trong nội bộ Trung Cộng. Đấu đá nội bộ sẽ làm Trung Cộng sụp đổ, đó chính là số mệnh không tránh được của Trung Cộng.”

Một vị thâm niên trong ngành truyền thông: Giới lãnh đạo Trung Cộng rất khó phán đoán tình thế trong và ngoài nước hiện nay

Lý Lâm Nhất, bình luận viên về tình hình chính trị đương thời, một người có thâm niên trong ngành truyền thông, đã nói với phóng viên của Epoch Times rằng. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, Tập Cận Bình đã ba lần đề cập đến “năng lực phán đoán chính trị, năng lực lĩnh ngộ chính trị, năng lực chấp hành chính trị”, nói rõ giới lãnh đạo Trung Cộng cũng không hề nắm chắc tình thế trong và ngoài nước hiện nay. Cho nên yêu cầu bên dưới phải nghe nhiều hơn, quan sát nhiều hơn Trung ương đảng phán đoán tình thế như thế nào, yêu cầu làm những gì. Nói cho cùng vẫn là yêu cầu bảo vệ quyền thống trị của nó (Trung Cộng).

Lý Lâm Nhất cho rằng, sau khi Biden lên làm Tổng thống Hoa Kỳ, đặc biệt là mối quan hệ Trung – Mỹ trong tương lai, cũng là một nhân tố không xác định được đối với giới lãnh đạo của Trung Cộng. Phải chăng chính phủ của Biden sẽ tiếp tục áp dụng chính sách cứng rắn của chính phủ Trump, các quan chức cao cấp của Trung Cộng sẽ phản ứng như thế nào, thì đều phải tùy thời lĩnh hội được ý đồ của giới lãnh đạo Trung Cộng.

Lý Lâm Nhất nói, “Còn có tình hình dịch bệnh cuối cùng sẽ như thế nào, cũng là không xác định được. Cuối cùng là tận lực bảo đảm kinh tế hay là nhượng bộ dịch bệnh, thì đều cần các cấp lãnh đạo phán đoán và quyết định.”

Sun Yun
Tiểu Minh biên dịch

Xem thêm: