Ông Tập Cận Bình cản trở sinh viên trong phong trào dân chủ tại Thiên An Môn 1989