Ông Tập cận Bình lo lắng bị ám sát trong các chuyến công du ngoại quốc?