Ông Tập Cận Bình thị sát Thanh Hải, chính quyền địa phương bắt người, lừa gạt