Ông Tập Cận Bình vừa đi khỏi tỉnh An Huy, nhiều người đột ngột nhiễm khuẩn Shigella