Ông Tập Cận Bình yêu cầu thủy quân lục chiến tập trung ‘chuẩn bị cho chiến tranh’