Ông Tập kêu gọi các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu chuẩn bị cho ‘các tình huống xấu nhất’