Ông Tập kêu gọi chuẩn bị chiến tranh, Thâm Quyến ra lệnh người dân mua đồ khẩn cấp