Ông Tập nói với ông Putin: Nga và Trung Quốc đang thúc đẩy sự thay đổi ‘chưa từng xảy ra trong 100 năm’